Učenie na internete

Angličtina pre začiatočníkov

učíme sa správnu výslovnosť 

Angličtina nielen pre deti

 anglické piesne, básne, hry...

Angličtina hrou

 online angličtina pre deti

Hádanky

 zbierka stoviek slovenských hádniek

Sčitovanie a odčitovanie do 100

 príklady na opakovanie

Zopakuj si matematiku

 pre tých, ktorí chcú byť dobrými počtármi

Nájdi príklad a utvor obrázok

 príklady na odčítanie

Utvor obrázok počítaním

 príklady na sčítanie

Výborný program na matematiku

 sám si zadaj rozsah, v ktorom budeš počítať

Kto bude rýchlejší?

sčitovanie na časový limit

Učenie hrou HORÚCE ZEMIAČIKY

 výborná stránka na všetky predmety

Matematicka pre kazdého

 matematické hry pre všetky ročníky

Matematické cvičenia

porovnávanie, + ,-, usporiadanie čísel....

Doplňovačky zo SJ

 doplň slová s ä, alebo y-i...

Textáčik

 vytvor si básničku alebo rozprávku

Bublina

 všetko možné pre detičky