Literárno- dramatický krúžok

ŠTVRTOK 14.00- 16.00

V rámci literárno- dramatického krúžku realizujeme aj projekt HRÁME SA S ROZPRÁVKOU, ktorý bol úspešný a podporila ho Nadácia COOP JEDNOTA. Už názov napovedá o tom, že nepôjde len o bežný literárny krúžok, rozprávkou budem prechádzať nielen čítaním, ale aj samotným zapájaním sa do rozprávky. Rozprávky budeme tvoriť, hrať, budeme sa meniť na  princezné, princov, kráľov, šašov, vlkov, Červené čiapočky... a množstvo rozprávkových a zvieracích postáv. Budeme vyrábať bábky a hrať aj bábkové divadlo, vyrábať rekvizity, pátrať po rozprávkach, hľadať skrytých hrdinov , navštívime bábkové divadlo , krajskú knižnicu, rozprávkový festival, zahráme rôzne divadelné predstavenia, ktoré budeme prezentovať na verejnosti .... a hlavne, spolu zažijeme kopec zábavy.