Medzinárodný deň detí

05.06.2011 21:54

1. jún  každoročne oslavujú svoj sviatok všetky deti. Nebolo tomu inak ani v našej škole. Minibusom sme sa priviezli do autocampingu Nižné Kamence, kde nás čakali súťaže, zábava, preliezky, jazda na koni a opekanie. Prežili sme zábavný a veselý deň, po ktorom nás čakala ešte zmrzlina. Ďakujeme OBECNÉMU ÚRADU, že nám poskytli minibus a priestor na zábavu. A ja, milé moje deťúrence Vám prajem, aby  každý deň vyčaril  úsmev na Vašich tváričkách.