HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

11.02.2011 21:08

Vo štvrtok 10.2.2011 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. V triede sme si urobili triedne kolo, kde všetky Žihadielka predviedli, ako pekne sa dokážu naučiť báseň alebo rozprávku. Spoločne sme vybrali štyroch zástupcov Mareka, Ľubku, Ľuboška a Katku, ktorí nás reprezentovali na školskom kole. Všetci recitovali krásne- Marek a Ľubka získali ČESTNÉ UZNANIE, Ľuboško získal krásne 2. miesto v próze, Katka 1. miesto v poézii a pôjde nás reprezentovať na Okresné kolo do Žiliny. Všetkým srdečne BLAHOŽELÁM.