Polročné hodnotenie

31.01.2011 12:36

Máme za sebou prvý polrok tretieho ročníka. Zvládli ste toho naozaj veľa (za čo si všetci zaslúžite veľkú pochvalu)- či už sú to vybrané slová, čísla do 10 000, premenu jednotiek, zaokrúhľovanie ale aj spoluprácu, priateľstvo, precvičujeme trpezlivosť, snahu, ochotu pomáhať.... Nie vždy je to ľahké a nie vždy sa nám všetko podarí na prvýkrát, ale usilovnou prácou sa dajú prekonať všetky prekážky. Za svoju polročnú prácu ste dostali nielen vysvedčenia a slovné hodnotenia, ale nechýbali ani polročné diplomy za aktívnu prácu v krúžku, či vyhodnotenie našej triednej čitateľskej súťaže "KNIŽKA MOJA KAMARÁTKA".

A tu sú výsledky tejto súťaže:

1. miesto Ľubka Bulková- 15 prečítaných kníh

2. miesto Viktória Maťková- 10 prečítaných kníh

3. miesto Miška Lodňanová a Silvika Ondrášková

GRATULUJEM!!!

A nezabudni, že v súťaži pokračujeme aj budúci polrok- tak len čítať, čítať, čítať. Prajem Vám pekné chvíle s kamarátkou- knižkou.